آنالیز مواد LL 22401 پتروشیمی مهاباد

اطلاعات کلی

نام گرید LL 22401
تولیدکننده پتروشیمی مهاباد
دسته‌ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سبک خطی
فرآیندها
فیلم دمشی
کاربردها
فیلم، فیلم با کاربری عمومی، فیلم لمینت
افزوده شده با پایدار کننده در برابر اشعه فرابنفش
ویژگی ها سفتی خوب، مقاومت خوب در برابر اشعه فرابنفش


خواص فیزیکی

نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density
۰.۹۲ – ۰.۹۲۳ g/cm³   ISO 1183
MFI ۰.۸ – ۱.۱ g/10min At 2.16Kg Load, 190°C ISO 1133


خواص مکانیکی

نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Elmendorf Tear Strength, MD ۳۵ gr/25µm ASTM D1922
Elmendorf Tear Strength, TD ۳۲۵ gr/25µm ASTM D1922
Film Elongation at Break, MD ۷۸۰ % ASTM D882
Film Elongation at Break, TD ۹۹۰ % ASTM D882
Film Tensile Strength at Break, MD ۵۴ MPa ASTM D882
Film Tensile Strength at Break, TD ۳۶ MPa ASTM D882
Film Tensile Strength at Yield, MD ۱۸ MPa ASTM D882
Film Tensile Strength at Yield, TD ۲۱ MPa ASTM D882
Impact Strength, Dart ۶۵ gr ASTM D1709