درباره ما

ایپنا خبرگزاری تخصصی صنعت پتروشیمی ایران است که بنا دارد با هدف دیدبانی در این صنعت، نقاط ضعف را به خوبی بررسی کرده و با ارایه راه کارهای مبتنی بر منطق با استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصان این صنعت، بحران های موجود در شرکت های پتروشیمی را شناسایی و با کمک مدیران شرکتها نسبت به رفع آن اقدام شود.

این خبرگزاری در عین استقلال فکری و سازمانی به صورت مستقل و در چارچوب سیاست های کلان کشور نسبت به انتشار محتوای خبری با رویکرد بیشتر کارشناسی و انتقادی و همچنین حمایت معنوی از کارگران و کارمندان شاغل در این صنعت میپردازد.

مدیر مسئولی این رسانه را در حال حاضر علی چاروسائی بر عهده دارد.

ایپنا، دیدبان صنعت پتروشیمی کشور است.