انتصابات خوراک خبرخوان خوراک اتم

آیین تکریم و معارفه رئیس حراست شرکت پتروشیمی ارومیه روز چهارشنبه مورخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ با حضور رئیس محترم حراست گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس، مدیرعامل شرکت پتروشیمی ارومیه و جمعی از مدیران واحد این مجموعه برگزار شد.