احداث حوضچه های پاشویه گندزدا در مجتمع پتروشیمی کارون

نظر به اینکه در هشدارهای بهداشتی  بر احتمال آلودگی بیشتردر معابر ، کف خیابانها و سالنها به ویروس کرونا اطلاع رسانی شد و کف کفش افراد بدلیل مواجهه با این سطوح یکی از انتقال دهندگان به داخل اماکن وخودرو اعلام گردید، واحد HSE پتروشیمی کارون طرحی برای حل این خطر ارائه کرد.

جهت رفع این ریسک خطر آلودگی و بعنوان لایه ای دفاعی دربرابر آن ایده ای از امور HSE پتروشیمی کارون ارائه و در اقدامی فوری جلوی ورودی ساختمانهای پر تردد مجتمع پتروشیمی کارون حوضچه های پاشویه گندزدا احداث و تا حدی که کف کفش کارکنان به محلول گندزدا آبژاول رقیق آغشته شود لول گیری شد تا همکاران قبل از ورود به ساختمانها کف کفش ها را گندزدایی کرده و از انتقال احتمالی ویروس به داخل ساختمانها پیشگیری شود و این موضوع تجربه ای ارزنده بوده و مورد استقبال کارکنان شرکت واقع گردید.