تجمع کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و اعتراض به عملکرد مدیرعامل این سازمان

صبح امروز یکم دی ماه کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی توسط امید شهیدی نیا مدیرعامل این سازمان در محل سازمان منطقه ویژه دست به اعتراض زدند‌.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، کارکنان معترض می گویند، ۹ سال از تبدیل وضعیت آن ها گذشته اما طرح طبقه بندی که اکثر پتروشیمی ها اجرا کرده اند با مخالفت مدیرعامل برای کارکنان سازمان منطقه ویژه اجرا نشده است.