پتروشیمی بوعلی سینا به صنعت سبز می‌پیوند

 پتروشیمی بوعلی سینا از تلاش‌ برای پیوستن به صنعت سبز در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ زهره ڪاظمی رئیس اداره محیط زیست با اشاره به فعالیت‌های این شرڪت مطابق با استاندارد ISO14001، اظهار ڪرد: پساب مایع شرڪت، پس از خروج برای تصفیه به تصفیه‌خانه مرڪزی پتروشیمی فجر ارسال می‌شود و سوخت گازی مورد نیاز ڪوره‌ها نیز از نوع Natural Gas بوده ڪه ڪمترین آلودگی را ایجاد می‌ڪند.

وی افزود: همچنین این مجتمع دارای قراردادی با شرڪت معتمد سازمان حفاظت محیط زیست است ڪه به‌صورت دوره‌ای در حال سنجش و پایش خروجی دودڪش‌ها می‌باشد.

رئیس اداره محیط زیست پتروشیمی بوعلی سینا ادامه داد: در پتروشیمی بوعلی سینا تولید پسماندهای جامد خطرناڪ نداریم و امیدواریم با تلاش‌های صورت گرفته در سال جاری، در ردیف صنایع سبز پتروشیمی قرار‌ گیریم.