مدیرعامل پتروشیمی فجر:

تمرکز بر نظرسنجی از پایه های مشتری مداری پتروشیمی فجر است

خورنا|باقر گل فر:مدیرعامل پتروشیمی فجر با تاکید بر تاثیر نظرسنجی‌ها بر دوام فعالیت شرکت عنوان کرد: در سال‌های اخیر باهدف مشتری‌مداری و برمبنای نظرسنجی‌های صورت گرفته، اقدامات و تغییراتی در روند فعالیت‌هایمان اعمال کردیم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.