پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

سهامداران پتروشیمی و پالایشگاه ها احتمالا گمان نمی کردند که روزی باید بین تحمل آلودگی هوا و سود سهام خود یکی را انتخاب کنند. اما حالا به نظر می رسد بخشی از سود سهامداران پالایشگاه ها در سوزاندن مازوت و آلودگی هواست. اما چرا؟