محصولات پتروشیمیایی خوراک خبرخوان خوراک اتم

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمیایی در بورس کالا با محوریت رشد بهای نیمایی ارز با افزایش اعلام شد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ روز گذشته قیمت‌های پایه پلیمرها و ترکیبات شیمیایی برای عرضه در هفته پیش‌رو در بورس کالا با اهرم…
بازار محصولات شیمیایی با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی و قیمت‌های پایین نفت خام و البته تکانه‌های مثبت روزهای اخیر با سردرگمی مواجه شده است، اگرچه احتمال آغاز یک روند افزایشی دور از ذهن نیست. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛…