صنایع پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

یک کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به اینکه خوراک ارزان در اختیار پتروشیمی ها قرار می گیرد، تولید متانول و صادرات این محصول خام برایشان سودآور است؛ دولت می تواند تداوم رانت خوراک را منوط به توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی های گازی در شاخه متانول کند.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا گفت: در این سال‌ها دشمن به جنگ اقتصادی و تحریم هم قناعت نکرد و سرویس‌های اطلاعاتی آنها خرابکاری در صنایع پتروشیمی، برق و حمل‌ و نقل کشور ما را در دستور کار قرار دادند.