هلدینگ پتروفرهنگ قربانی معاملات سیاسی/ دو انتصاب شبهه‌ناک

در اقدامی تاسف انگیز مدیرعامل بی کفایت صندوق ذخیره فرهنگیان برای حفظ خود جواد زارعی پور و باقرزاده را بدون داشتن هیچ گونه سابقه در صنعت پتروشیمی به سمت سرپرست هلدینگ پتروفرهنگ و سرپرست پتروشیمی مروارید منصوب شده اند.

لازم به ذکر است این اقدام صندوق فرهنگیان خلاف اساسنامه شرکت است و با ۲ سیت هیات مدیره این اقدام را انجام داده اند.

https://ipna.news/166634کپی شد!