“پارسان” از سود سهام به «همت» نزدیک شد

در بخش صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های بورسی “پارسان” بیشترین بهای تمام‌شده متعلق به «پتروشیمی پارس» بوده که ارزش بازار آن نیز برابر با ۲۱۶،۰۱۲ میلیارد ریال شناسایی‌شده و نسبت به ماه گذشته ۱۱ درصد کاهش ارزش را به همراه داشت.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)،در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به شهریورماه سال جاری مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های خود در بورس و خارج از بورس را برابر با ۹، ۹۷،۴۶۸ میلیارد ریال گزارش کرده که نسبت به ماه گذشته با افزایش سرمایه‌گذاری ۴ درصدی روبه‌رو بوده است.

عمده‌ترین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در بخش پذیرفته‌شده در بورس با ۷۹،۲۰۹ میلیارد ریال رقم خورده و در بخش خارج از بورس نیز ۱۸،۲۵۸ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

روند ارزش بازار گروه نفت . گاز پارسیان+بورس نیوز

بیشترین ارزش بازار “پارسان” در شهریورماه متعلق به بخش «محصولات شیمیایی» با ۱،۳۴۹،۱۵۰ میلیارد ریال بوده و پس‌ازآن نیز «فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای» با ۳۷۸،۴۰۳ میلیارد ریال بیشترین ارزش بازار را به خود اختصاص داده است.

 

در بخش صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های بورسی “پارسان” بیشترین بهای تمام‌شده متعلق به «پتروشیمی پارس» با ۲۵,۴۴۲ میلیارد ریال بوده و ارزش بازار آن نیز برابر با ۲۱۶،۰۱۲ میلیارد ریال شناسایی‌شده که نسبت به ماه گذشته ۱۱ درصد کاهش ارزش را به همراه داشت، همچنین بیشترین ارزش بازار این بخش به «پتروشیمی پردیس» با ۶۳۸،۸۱۸ میلیارد ریال اختصاص‌یافته است.

“پارسان” با سرمایه ثبت‌شده ۴۰,۵۰۰ میلیارد ریال طی عملکرد ۱۲ سال مالی منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۰ از محل سود سهام محقق‌شده درآمدی بالغ‌بر ۹۴,۳۷۵ میلیارد ریال حاصل کرده، شرکت در انتهای شهریورماه چندین شرکت با بهای تمام‌شده ۷۹,۲۰۹ میلیارد ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۲,۱۱۱ درصدی به مبلغ ۱,۷۵۱,۴۲۹ میلیارد ریال رسیده است.

https://ipna.news/157989کپی شد!