کاهش حضور نیروهای ستادی غیر عملیاتی شرکتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به ۵۰ درصد

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ بنابه ابلاغ مدیرعامل و مدیر شرایط اضطراری سازمان منطقه ویزه اقتصادی پتروشیمی به مدیران عامل شرکتهای منطقه، حضور نیروهای ستادی غیر عملیاتی شرکتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ به ۵۰ درصد کاهش داد.

https://ipna.news/157368کپی شد!