دومین ارزیابی فرآیندی شرکت فجر انرژِی خلیج فارس برگزار شد

دومین ارزیابی فرآیندی شرکت فجر انرژی خلیج فارس بر اساس مدل تکچی به صورت ویدئو کنفرانس و طی دو روز و با حضور مدیران این شرکت برگزار شد.

دومین ارزیابی فرآیندهای فجر براساس مدل تکچی TEM1000 با هدف رشد و بلوغ فرآیند های سازمانی و در ۱۲ بخش و طی ۴ مرحله در روز های ۲۶ و ۲۷ مرداد ماه سال جاری برگزار شده است.

این ارزیابی چهار مرحله‌ای شامل ارزیابی های میدانی، مستندات و مدارک، تصدیق مستندات میدانی و استنباط ارزیاب از فرآیند است.

در این مدل ۱۲ فرآیند توسعه راهبرد، توسعه مدیریت، محصولات و خدمات، بازاریابی، فروش محصولات و خدمات، عرضه محصولات فیزیکی، مدیریت خدمات مشتری، توسعه و مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت منابع مالی، اکتساب و دارایی اموال، ساخت و مدیریت دارای ها، مدیریت ریسک، مدیریت روابط بیرونی، توسعه و مدیریت توانمندی های کسب و کار ارزیابی شده است.

ارزیابی فرآینده های فجر بر اساس مدل تکچی به صورت غیر حضوری و طی دو روز شامل ۵ جلسه پیوسته با رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی برگزار شده است.
شرکت فجر انرژی خلیج فارس در مرحله قبل ارزیابی فرآیند تکچی که در سال ۹۷ و در سطح شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس برگزار شد توانست با ۵۸ امتیاز رتبه پنجم را کسب کند.

https://ipna.news/152279کپی شد!