آمار خوداظهاری سه برابر شده است

آمار افراد ثبت شده در سامانه پایش وغربالگری کرونا در بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران، در تیر ماه نسبت به یک ماه گذشته سه برابر شده است.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ قرشی گفت: در حال حاضر علاوه بر افرادی که در سامانه پایش و غربالگری، مشخصات خود را ثبت کرده اند ، مشخصات مراجعین اورژانس و تریاژ خاکستری بیمارستان نفت تهران نیز دراین سامانه ثبت شده است .

به گفته وی، درحال حاضر روزانه ۳۰ تا ۴۰ بیمار از اورژانس خاکستری ترخیص می شوند و مراقبین سلامت پیگیری وضعیت سلامتی این افراد را به عهده دارند.

قرشی افزود: براساس اطلاعات موجود در سامانه پایش و غربالگری کرونا، از ۵ فروردین تا کنون ۷ هزارو ۷۶۴ نفر از افراد ثبت شده در سامانه اصطلاحا علامت داربودند و به بررسی بیشتر نیاز داشتند که از این تعداد، ۲ هزار و ۵۸ نفر به گام دوم وارد شدند که به ۱۴ روز مراقبت نیاز داشتند.

وی خاطر نشان کرد: از۵ فروردین که سامانه پایش وغربالگری راه اندازی شده است، همکاران مراقبین سلامت بیمارستان نفت تهران، با ۱۱ هزار و ۲۱۴ نفر تماس تلفنی داشته اند و در دو سطح مشاوره ها وراهنمایی های لازم را به آنها ارایه داده اند.

در حال حاضر ۱۵۰ مورد بیمار در گام دوم مراقبت هستند که ۷۰ نفر رو به بهبود هستند، ۳ نفر تشدید علایم دارند و ۸ نفر در بیمارستان بستری شده اند و۶۹ نفر بدون تغییر مانده اند.

به گفته وی ، از تعداد ۱۵۰ نفر، ۴۵ بیمار در قرنطینه بدون دارو درمانی در منزل به سر می برند، ۸۸ مورد قرنطینه با درمان دارویی را دارند و به ۱۴ نفر توصیه شده است به مرکز درمانی مراجعه کنند.
برپایه این گزارش، خدمات دهی از طریق سامانه پایش و غربالگری در دو گام تعریف شده است که افراد دارای علایم وافراد فاقد علامت .

به این ترتیب به افراد فاقدعلامت،پیامک ارسال می شود که سلامت هستند و مشکلی ندارند و باید اصول حفاظت فردی را با استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی رعایت کنند.

همچنین با افراد دارای علامت، تماس گرفته و توضیحات لازم ارایه می شود . مواردی که که مشکوک تشخیص داده شوند وارد گام دوم می شوند وبه آنها توصیه می شود به مرکز درمانی مراجعه کنند.

بعد از ویزیت پزشک، مراقب سلامت بررسی ها وتوصیه های لازم را بر اساس پروتکل های موجود، انجام می دهند و در موارد لزوم با پزشکان ناظر بر سامانه مشورت می کنند و بیمار تا بهبودی کامل تحت مراقبت و پایش سلامتی قرار می گیرد.آمار خوداظهاری سه برابر شده است

آمار افراد ثبت شده در سامانه پایش وغربالگری کرونا در بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران، در تیر ماه نسبت به یک ماه گذشته سه برابر شده است.

https://ipna.news/151428کپی شد!