کاهش ۳۱ درصدی سود در پتروشیمی پارس

شرکت پتروشیمی پارس در سال مالی ۹۸، ۶۸۱ تومان سود به ازای هر سهم ساخته است که نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل ۳۱ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ شرکت پتروشیمی پارس در سال مالی ۹۸، ۶۸۱ تومان سود به ازای هر سهم ساخته است که نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل ۳۱ درصد کاهش داشته است.

اگرچه فروش شرکت نسبت به سل قبل ۶۱ درصد افزایش یافته است، اما به دلیل کاهش ۵ درصدی حاشیه سود ناخالص و افزایش سایر هزینه‌های عملیاتی و کاهش قابل توجه درآمد‌های غیرعملیاتی شاهد افت سودآوری شرکت در سال مالی ۹۸ بودیم.

فروش شرکت پتروشیمی پارس در زمستان ۱۶ درصد بیشتر از فصل قبل بود و حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل زمستان ۲۳ درصد بوده که نسبت به پاییز ۶ درصد افت داشته است. شناسایی مالیات در سه ماهه آخر امسال نیز باعث افت سودآوری شده به طوریکه سود هر سهم از ۱۷۱ تومان فصل پاییز به ۱۰ تومان در فصل زمستان کاهش یافته است.

قیمت سهم شرکت پتروشیمی پارس ۱۴۵۶۶ تومان است و در یکسال گذشته ۳۰۸ درصد رشد داشته است.

https://ipna.news/150669کپی شد!