بازدید علمی دانش آموزان دبیرستان دخترانه حجاب از پتروشیمی بوعلی سینا

دانش آموزان دختر دبیرستان حجاب به همران مدیران و معلمان این مدرسه از پتروشیمی بوعلی سینا بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ روز پنجشنبه ۹۸/۱۱/۱۷ تعدادی ار دانش آموزان دبیرستان دخترانه حجاب در بازدید از پتروشیمی بوعلی سینا و واحدهای مختلف(واحد بهره برداری و آزمایشگاه) و فرآیند تولید این شرکت آشنا شدند.

 

https://ipna.news/148441کپی شد!