مبارزه با فساد در پتروشیمی ها با حضور در بورس میسر میشود

اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادی است که درپی مقاوم سازی، ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارامد موجود اقتصادی است. بند نوزدهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیمقام معظم رهبری، قوای نظام را ملزم به شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه هایفسادزا درحوزه های پولی، تجاری، ارزی و … می نماید.

هدف دقیق شفاف سازی به زبان ساده زندگی در چارچوبی شیشه‌ای است به نحوی که ناظر بیرونی بتواند بر فعالیت‌های درون این چارچوب شیشه‌ای نظر کند و در گام دوم عاملان خانه شیشه‌ای خود را در معرض تماشا و نظارت دیگران ببیند.

به این ترتیب بجای استخدام ناظران و صرف هزینه‌های بروکراتیک و همچنین احتمال به فساد کشیده شدن ناظران استخدام شده، تعداد بسیار بیشتری ناظر بالقوه وجود خواهد داشت که بدون مواجب و حقوق به امر نظارت مشغول خواهند شد.

علاوه بر مقوله تعداد ناظران و احساس نظارت از سوی تصمیم گیران، مسئله دقت نظر ناظران و انگیزه آنها برای نظارت از اهمیت برخوردار است. بلافاصله بعد از عضویت یک شرکت در سازمان بورس، شرکت مربوطه ملزم به ارائه دقیق صورت‌های مالی خواهد بود که طی آن میزان تولید، تغییرات میزان تولید، نرخ فروش محصولات، دستمزدهای مدیران و غیره به صورت دقیق به سازمان بورس ارائه شود و با انتشار در سایت‌های مربوطه، عموم مردم از جمله سهامداران در جریان ریز درآمدها و هزینه‌ها قرار خواهند گرفت.

هزاران سهامدار ذینفع و طبیعتا با انگیزه اقدام به بررسی صورت‌های مالی خواهند کرد و چنانچه نقصی در آن پیدا شود، مورد پیگیری قانونی قرار خواهند داد.
علاوه بر مسئله شفافیت درآمدها و هزینه‌ها، امتیاز دیگری نیز در عضویت شرکت‌ها در بورس وجود دارد که عبارت است از ایجاد انگیزه در مدیران.

شرکت‌ها ملزم هستند هر ماه گزارشات مالی خود را منتشر کنند و امکان مقایسه بین عملکرد شرکت‌ها فراهم خواهد شد و شرکت‌های دارای عملکرد قوی از شرکت‌های ضعیف متمایز خواهند شد که نتیجه آن افزایش قیمت سهام شرکت‌های با عملکرد بهتر و بالعکس کاهش قیمت سهام شرکت‌های با عملکرد ضعیف خواهد بود.

نمونه بارز انگیزه‌مندی و تلاش مدیران را می‌توان در شرکت پتروشیمی نوری ملاحظه کرد. این شرکت در تیرماه ۱۳۹۸ اقدام به عرضه اولیه سهام خود در بورس با قیمت پایه ۳۱۰۰ تومان نمود. این شرکت در سال مالی ۱۳۹۷ مبلغ ۷۰۵ تومان سود ساخته بود.

امروز با وجود تحریم‌های سنگین بین المللی، بعد از گذشت شش ماه، قیمت سهام این شرکت به ۶۰۰۰ تومان رسیده است و در شش ماه اولیه سال مال خود ۶۱۶ تومان سود ساخته است (یعنی تقریبا در شش ماه به اندازه سال مالی گذشته سود ساخته است).

با این نمونه کوچک و مقایسه آن با شرکت‌های غیر شفافی که در تأمین دستمزد نیروی خود ناتوان هستند، می‌توان ملاحظه کرد که شفافیت در چارچوب شفاف بورس، دستاورد مهمی برای اقتصاد ملی به ارمغان آورده است.

امید است با عرضه بیشتر شرکت‌های پتروشیمی به عنوان شاهراه‌های کسب درآمد ارزی برای اقتصاد کشور، شاهد افزایش توان مقاومتی در اقتصاد ملی باشیم.

https://ipna.news/148160کپی شد!