تامین محصول دو اتیل هگزانول مورد نیاز صنایع پایین دستی صنعت پتروشیمی

بامجوز صادره برای واردات دو اتیل هگزانول(۲EH) از سوی دفترتوسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی،نیازصنایع تکمیلی پتروشیمی به این ماده تامین می شود.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ۲EH و روغن DOP مجوز واردات ۲ هزار تن دو اتیل هگزانول توسط پتروشیمی شازند را صادر کرد .

بر اساس این گزارش نخستین محموله به میزان ۲۵۰ تن در یکی از بنادر جنوب کشور در حال تخلیه است.

گفتنی است با این مجوز صادر شده و واردات دواتیل هگزانول از سوی پتروشیمی شازندنیازصنایع تکمیلی پتروشیمی به طور کامل تامین خواهد شد.

https://ipna.news/148116کپی شد!