برگزاری دوره آموزشی حفاظت تنفسی در شرکت پتروشیمی اروند

برگزاری دوره آموزشی حفاظت تنفسی در شرکت پتروشیمی اروند

رئیس اداره HSE پتروشیمی اروند از برگزاری دوره آموزشی  «حفاظت تنفسی» جهت آشنایی کارکنان این شرکت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی اروند، مهندس داوود چهرازی با بیان اینکه این دوره آموزشی با همکاری واحد بهداشت پتروشیمی اروند و اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می شود، افزود: در دوره آموزشی یادشده به مدت ۵ روز به ۸۰ نفر از پرسنل این شرکت مواردی از قبیل : بررسی ماسک های تنفسی مناسب، جلوگیری از هزینه‌های مصرفی سالیانه و تعیین طول عمر کارتریج ماسک های تنفسی، آموزش داده می شود.

وی در  ادامه، با اشاره به مشکلات تنفسی موجود در محیط های کاری و اهمیت توجه به پیشگیری از آنها و همچنین مسائل و مشکلات فعلی موجود در رابطه با انتخاب و استفاده ماسکهای تنفسی بر لزوم آموزش  مناسب جهت کاهش این مسائل تأکید نمود.

وی همچنین خاطرنشان کرد، هر چه آگاهی کارکنان مجتمع در زمینه بیماریهای شغلی تنفسی و وسایل حفاظت فردی تنفسی بالاتر باشد، عملکرد آنها در استفاده از وسایل حفاظت فردی تنفسی نیز بیشتر می باشد.

https://ipna.news/143223کپی شد!