پتروشیمی مروارید خوراک خبرخوان خوراک اتم

نگاهی به پتروشیمی مروارید در ۸ ماه اخیر|باوجود اخبار بسیار از این شرکت درباره خرید کاتالیست که در روزهای اخیر منجر به تغییرات در اعضای هیات مدیره و سپس مدیرعامل شد.
طی مراسمی با حضور مدیر عامل بانک تجارت، فرماندار شهرستان عسلویه، مدیر عامل پتروشیمی جم، روسای ادارات و شورای شهرستان عسلویه، اصحاب رسانه و دکتر غلامپور مدیر عامل پتروشیمی مروارید، یکی از زندانیان جرایم غیر عمد استان بوشهر آزاد گردید.