پتروشیمی مارون خوراک خبرخوان خوراک اتم

شرکت شیمیایی فرآورد قشم در دومین روز از حضور خود در نمایشگاه بین المللی ایران پلاست ۴ تفاهم نامه را با شرکت های پتروشیمی مارون،پتروشیمی آبادان، پتروشیمی مسجد سلیمان وشرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی به منظور ایجاد بسترهای مناسب جهت گسترش همکاری های اقتصادی،فناوری، تبادل تجارب و دانش فنی در حوزه های علاقمندی طرفین در راستای هم افزایی، خودکفایی، رشد تولید و توانمندسازی طرفین تفاهم نامه به امضا رساند.
پتروشیمی «مارون» هفت سال است که رنگ تعمیرات اساسی را به خود ندیده است، تولید این مجتمع ریشه‌دار پتروشیمی حتی در صورت تامین کامل خوراک هیچگاه به 100 درصد ظرفیت اسمی نمی‌رسد و در خوش بینانه‌ترین حالت مدیران این شرکت برای سال 1402 روی 90 درصد ظرفیت تولید حساب باز کردند اما به لطف انجام یکی از بزرگترین پروژه‌های تعمیرات اساسی پیش بینی تولید فراتر از ظرفیت اسمی در این پتروشیمی شده است.
مدیریت تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب پیرو انتشار خبری در سایت نفت ما با عنوان «کاهش تولید نفت به دلیل عدم دریافت خوراک گازی توسط پتروشیمی مارون» و درج مطالبی به نقل از مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، نکات ذیل را جهت شفاف سازی و تبیین موضوع ارائه می نماید و از این رسانه خبری می خواهد تا طبق قانون مطبوعات آن را منتشر نماید.