پتروشیمی فن آوران خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرعامل تاپیکو با بیان اینکه پروژه به صفر رساندن سوزاندن گازها یا همان «زیروفلر» در مجموعه‌های ما اجرا شده است گفت: امروز فلرسوزی در مجتمع‌های پتروشیمی غدیر و فن‌آوران به صفر رسیده است.
رئیس و اعضای هیات مدیره به همراه مدیر عامل پتروشیمی فن آوران از روند پیشرفت ساخت مخازن و شمع کوبی پروژه پتروالفین فن آوران بازدید بعمل آوردند و نکات لازم در خصوص پیشرفت پروژه را به پیمانکار متذکر شدند.
در دومین گام بلند پتروشیمی فن آوران در عرصه توسعه زنجیره ارزش تولیدات که به دنبال تامین 50 درصد خوراک صنایع مهم پایین دست در کشور نظیر MTBE,PET و فرمالین در گام نخست برداشته شد، حسین رفیق دوست عضو هیئت مدیره و معاون امور شرکت ها و طرح های شرکت پتروشیمی فن آوران، در راس هیئت اعزامی به چین، از امضای چهار تفاهم نامه همکاری با شرکت های سازنده و تامین کننده دانش فنی چینی، در راستای عملیاتی سازی طرح های توسعه ای پتروشیمی فن آوران و شرکت های تابعه در حوزه زنجیره ارزش متانول در صنایع پاین دست، به عنوان مهمترین دستاورد های این سفر خبر داد.
پترو الفین فن آوران که پس تاسیس آن دچار رکود اجرایی و عملیاتی شده بود، پس از گذشت قریب به یک دهه از ایجاد آن با تاکید تاپیکو و براساس استراتژی های جدید توسعه زنجیره ارزش در شرکت نفت و گاز و پتروشیمی تامین، طی پیگیری های مجدانه سهامدار اصلی موفق به اخذ مجوزهای مربوطه شد و هم اکنون عملیات اجرایی آن در فاز تحکیم بستر، احداث مخازن ذخیره محصول و جاده های پیرامونی قرار گرفته است.