پتروشیمی شازند خوراک خبرخوان خوراک اتم

دوره‌های آموزشی مهارت افزایی مدیران ارشد پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس، به همت پژوهشگاه دانشگاه امام صادق (ع) و اندیشکده انفال و منابع طبیعی این پژوهشگاه در حال برگزاری است که دبیری این دوره ها بر عهده دکتر علیرضا خلیلی‌نیا، مدیرعامل پتروشیمی شازند می باشد.