پتروشیمی خمین خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیر سایت پتروشیمی خمین این واحد تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛محمدرضا دلخوش مدیر سایت پتروشیمی خمین گفت: مراحل ساخت ونصب تجهیزات این واحد صنعتی در حال حاضر  ۸۶ درصد پیشرفت فیزیکی…
اشتغال زائی مستقیم و غیرمستقیم پتروشیمی خمین بیش از هزارو ۳۵۰ نفر است و با راه اندازی پتروشیمی خمین، بالغ بر ۵۰۰ هزار کیلو پلی پروپیلن در روز قابل تولید است به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ نظری منتخب مردم خمین اخیرا…