پتروشیمی خلیج فارس خوراک خبرخوان خوراک اتم

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور گفت: تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی خلیج فارس به ارزش 2 هزار میلیارد تومان از محل منابع قانونی در جهت جهش تولید یکی از این فرصت‌هایی است که بتوان مجموعه‌هایی از این دست استفاده کرد.
سهامداران شرکت‌های لیزینگ خودرو غدیر، صنایع آذرآب و صنایع پتروشیمی خلیج فارس در بورس و معامله‌گران شرکت‌های کشتیرانی دریای خزر، بیمه اتکایی امین و عمران و توسعه شاهد در فرابورس بیشترین سود را کسب کردند. به گزارش خبرگرازی پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ شاخص…
شاخص بورس در جریان داد و ستدهای بازار سرمایه با ثبت رشد ۱۳ هزار و ۹۲۵ واحدی، به ارتفاع ۵۸۳ هزار واحد صعود کرد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ شاخص بورس در جریان معاملات بازار سرمایه، تعداد ۶ میلیارد و…