پتروشیمی خارک خوراک خبرخوان خوراک اتم

پیشنهاد «بهمن بهزادی» مدیرعامل پتروشیمی خارک و موافقت «عبدالحسین بیات» رئیس صندوق بازنشستگی صنعت نفت، پس از سال‌ها سردرگمی با منتفی شدن ساخت انشعاب از خط لوله ششم با هدف انتقال گاز از سرزمین اصلی به جزیره خارک، گاز مشعل میدان مشترک فروزان «جایگزین» این طرح خنده‌دار شد.
آمار کدال بورس به نقل از صورت‌های مالی شخارک نشان می‌دهد که علاوه بر رشد ۲۷.۷ درصدی فروش این شرکت که از ۶۱۸۸ میلیارد تومان در ۹ ماه اول ۱۴۰۰ به ۷۹۰۲ میلیارد تومان در ۹ ماهه اول ۱۴۰۱ رسیده، فروش محصولات این شرکت شامل گوگرد، متانول، پنتان، بوتان، و پروپان، نیز رشد داشته است.