پتروشیمی جم خوراک خبرخوان خوراک اتم

شرکت پتروشیمی جم از روند اختلاف با شرکت پتروشیمی مهر گفت.   به گزارش حبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛شرکت پتروشیمی جم درباره روند اختلافات فیمابین با شرکت پتروشیمی مهر توضیح داد. بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، درخصوص روند رسیدگی به اختلاف…