پتروشیمی بوعلی خوراک خبرخوان خوراک اتم

عرضه سهام دو شرکت پتروشیمی بوعلی سینا و اروند در جریان بوده و عرضه آنها در سال جاری از برنامه‌های هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس است. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ هلدینگ خلیج‌فارس این روزها به سرعت رشد قیمت سهام را…