پایداری تامین خوراک خوراک خبرخوان خوراک اتم

با رایزنی‌های صورت گرفته و پیگیری استاندار، مشکل تامین خوراک پتروشیمی هگمتانه برای تولید محصولاتی همچون گرانول گرید پزشکی، برطرف شد | ین واحد یک شرکت خصوصی است و موظف است در چهاچوب نوع قرارداد، حقوق کارکنان خود را پرداخت کند.
مدیر عامل پتروشیمی بندر امام؛سرمایه گذاری های جدیدی برای پایداری تامین خوراک آغاز شده است،با بهره برداری قریب الوقوع از «ان.جی.ال هویزه خلیج فارس» روزانه 20 هزار بشکه خوراک پتروشیمی «بندرامام» افزایش می یابد.