محصولات پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

به نظر می‌رسد دولت به دنبال عبور از قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات پتروشیمی باشد و این موضوع را می‌توان از اظهارات اخیر رئیس کل سازمان بورس استنباط کرد اعلام کرده ادامه قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات پتروشیمی نتیجه‌ای جز توزیع بیشتر رانت و فساد ندارد.
کارشناس مسائل منطقه با تاکید بر ظرفیت‌های جوانان و نخبگان ایرانی، گفت: پالایشگاه از طراحی ساخت و افتتاح و پشتیبانی توسط خودباوری های جوانان ایرانی به‌وجود آمد و استاندارد جدیدی در ساخت پالایشگاه به ثبت رساند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به رقابت چین برای تبدیل شدن به قدرت نخست اقتصادی جهان گفت: اقتصاد چین به انرژی و محصولات پتروشیمی نیازمند است که این موضوع به عنوان مزیت اصلی ایران محسوب می‌شود، زیرا ایران نزدیک‌ترین کشور به چین است.