محسن بیرانوند خوراک خبرخوان خوراک اتم

رئیس ستاد مقابله با ویروس کرونا بندر ماهشهر گفت: رادیولوژی دیجیتال برای بیمارستان راه زینب بندر امام خمینی (ره) با همکاری پتروشیمی مارون صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ محسن بیرانوند رئیس ستاد مقابله با ویروس کرونا…
بیرانوند با اشاره به اهمیت منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و تردد زیاد کارکنان این صنایع در این منطقه گفت: طرح جامع غربالگری و پایش افراد در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اجرا می‌شود. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی…