قیمت محصولات خوراک خبرخوان خوراک اتم

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمیایی در بورس کالا با محوریت رشد بهای نیمایی ارز با افزایش اعلام شد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ روز گذشته قیمت‌های پایه پلیمرها و ترکیبات شیمیایی برای عرضه در هفته پیش‌رو در بورس کالا با اهرم…
قیمت پایه محصولات پتروشیمی از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی پس از پانزده هفته متوالی با کاهش ۲۶۵۰ ریالی همراه و به دلار ۱۳۶۳۳۴ ریالی اعلام شد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛  قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی از…