فساد خوراک خبرخوان خوراک اتم

یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست…
رییس اداره امور مالیاتی اردستان گفت:وصولی مالیات مناسب و یک مورد فرار مالیات در رابطه با دریافت سهمیه پتروشیمی نیز داریم که پرونده تخلف در مرجع قضایی در حال پیگیری و رسیدگی است. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛محمد صادقی  بیان…
رئیس کل دادگستری استان اردبیل از محکومیت قطعی و سنگین ‌متهمان پرونده فساد پتروشیمی در اردبیل خبر داد و گفت: کانون‌های فساد در سپرده‌گذاری‌ها و عملکرد نهادهای اجرایی شناسایی شد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ عتباتی رئیس کل دادگستری…
اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادی است که درپی مقاوم سازی، ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارامد موجود اقتصادی است. بند نوزدهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیمقام معظم رهبری، قوای نظام را ملزم به شفاف سازی اقتصاد و…