فرآورده هیدروکربوری خوراک خبرخوان خوراک اتم

رینگ داخلی بورس انرژی ایران امروز شاهد عرضه انواع فرآورده هیدروکربوری خواهد بود.   به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ رینگ داخلی این بورس، ‌امروز (دوشنبه، ۱۴ مهرماه) شاهد عرضه کالاهای برش سنگین، پنتان، سوخت…
رینگ داخلی و بین‌الملل بورس انرژی ایران امروز میزبان عرضه انواع فرآورده پالایشی و پتروشیمی خواهد بود.   به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، رینگ داخلی این بورس، امروز (چهارشنبه، ۲۶ شهریورماه) شاهد عرضه کالاهای…
رینگ داخلی و بین‌الملل بورس انرژی ایران امروز شاهد عرضه انواع فرآورده پالایشی و پتروشیمی است. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، رینگ داخلی این بورس، امروز ‌(سه‌شنبه، ۱۸ شهریورماه) شاهد عرضه کالاهای آیزوریسایکل، حلال ۴۰۰، حلال…
رینگ داخلی و بین‌الملل بورس انرژی ایران امروز شاهد عرضه انواع فرآورده پالایشی و پتروشیمی خواهد بود. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛رینگ داخلی این بورس، امروز (چهارشنبه، ۱۵ مردادماه) شاهد عرضه کالاهای پنتان پلاس پتروشیمی پارس، حلال ۴۰۲ عمده پالایش…
بورس انرژی ایران امروز میزبان عرضه انواع فرآورده هیدروکربوری می‌شود. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛رینگ داخلی این بورس، امروز ‌(چهارشنبه، یکم مردادماه) شاهد عرضه کالاهای پنتان پلاس پتروشیمی پارس، ریفورمیت و هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا و میعانات گازی…
رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران امروز شاهد نخستین عرضه ریفورمیت پتروشیمی بندرامام خواهد بود. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ رینگ داخلی این بورس، امروز (یکشنبه، یکم تیرماه) شاهد عرضه میعانات گازی پالایش گاز ایلام است و ریفورمیت پتروشیمی…
بورس انرژی ایران امروز شاهد عرضه انواع فرآورده هیدروکربوری است. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ رینگ داخلی این بورس، امروز (شنبه، ۲۴ خردادماه) شاهد عرضه کالاهای آیزوریسایکل، آیزوفید، حلال ۴۰۲ و حلال ۴۰۴ پالایش نفت تبریز، بلندینگ نفتا پالایش نفت…
بورس انرژی ایران امروز شاهد عرضه انواع فرآورده پالایشی و پتروشیمی است. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ رینگ داخلی این بورس، امروز (سه‌شنبه، ۱۳ خردادماه) شاهد عرضه کالاهای برش سنگین، گاز پروپان صنعتی و گاز…
بورس انرژی ایران امروز شاهد عرضه انواع فرآورده هیدروکربوری خواهد بود. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ رینگ داخلی این بورس، امروز (یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت‌ماه) شاهد عرضه کالاهای آیزوریسایکل پالایش نفت اصفهان، آیزوریسایکل، آیزوفید، بلندینگ نفتا حلال ۴۱۰ و حلال ۴۰۴ پالایش…
بورس انرژی ایران امروز شاهد عرضه انواع فرآورده هیدروکربوری خواهد بود. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ رینگ داخلی این بورس، امروز (سه‌شنبه، ۱۶ اردیبهشت‌ماه) شاهد عرضه کالاهای بلندینگ نفتا پالایش نفت بندرعباس، بنزول خام ذوب آهن اصفهان، بنزین پیرولیز پتروشیمی امیرکبیر،…
بورس انرژی ایران امروز شاهد عرضه انواع فرآورده پالایشی و پتروشیمی خواهد بود. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ امروز (دوشنبه، ۱۵ اردیبهشت‌ماه) شاهد عرضه کالاهای اکستراکت نفت سپاهان، آیزوریسایکل، آیزوفید، حلال ۴۰۲ و حلال ۴۰۴ پالایش نفت تبریز،…