صنعت خوراک خبرخوان خوراک اتم

خالص تقاضا برای خرید سهام از رقم هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان عبور کرد، بیشترین سفارشات خرید برای صنعت محصولات شیمیایی به ثبت رسید و همچنین سهام پتروشیمی زاگرس ۶۰۰ میلیارد تومان تقاضای خرید داشت.   به گزارش خبرگزاری پتروشیمی…
حوزه‌های صنعت، معدن و پتروشیمی هر چند از مهمترین بخش‌های کشور در زمینه تولید ناخالص داخلی به شمار می‌آیند اما همزمان مصرف‌کننده قسمت عمده انرژی بوده و به میزان چشمگیری یارانه پنهان دریافت می‌دارند. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛اهمیت و…
کارکنان بخش های لجستیک،حمل و نقل در پتروشیمی امیرکبیر نقش مهمی در زمان مبارزه با ویروس کرونا ایفا نمودند. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ همکاران بخش حمل ونقل سرویس ایاب و ذهاب نیروهای بخش بسته بندی و لجستیک صنعت پتروشیمی…