صنایع پتروشیمی خلیج فارس خوراک خبرخوان خوراک اتم

شرکت تامین سرمایه امین پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را متعهد شده است.   به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ شرکت تامین سرمایه امین از پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق اجاره بصورت کنسرسیومی خبر…
مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با اشاره به مدیریت تغییرات شرایط مختلف در سایه نوآوری، تحقیق و توسعه و پژوهش امکانپذیر است، گفت: بیش از ۵۰ پروژه تحقیقاتی و پژوهشی در شرکت‌های تابعه این هلدینگ در…
کشف قیمت امروز (فارس) مورد تایید ناظر بازار نبود. حجم بالای سفارشات در برخی نمادها به (مجاز محفوظ) شدن آنها انجامید. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛  محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس در توضیح علت آن گفت: هلدینگ…