شهرستان بندرماهشهر خوراک خبرخوان خوراک اتم

بیرانوند با اشاره به اهمیت منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و تردد زیاد کارکنان این صنایع در این منطقه گفت: طرح جامع غربالگری و پایش افراد در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اجرا می‌شود. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی…