شرکت پتروشیمی مروارید خوراک خبرخوان خوراک اتم

با حضور دکتر رحیمیان‌سرای و دکتر عابدزاده دو تن از اعضای هیئت مدیرۀ شرکت پتروشیمی در مجتمع، مهندس فخرایی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت معرفی و از تلاش‌های مدیران پیشین قدردانی شد.
با همراهی هیات مدیره، مدیریت جهادی دکتر اسدالله غلامپور و تلاش تیم جوان فنی و همۀ همکاران شرکت پتروشیمی مروارید، رکورد جهش تولید اتیلن را در واحد الفین پتروشیمی مروارید به ثبت رسید.