شرکت پتروشیمی غدیر خوراک خبرخوان خوراک اتم

شرکت پتروشیمی غدیر اعلام کرد که روز چهارشنبه هشتم شهریور به دلیل نشت ماده شیمیایی vcm منجر به آتش سوزی جزئی در واحد 504 این شرکت شد که بلافاصله با اقدام به موقع تیم های آتش نشانی در همان دقایق اولیه آتش مهارو شرایط عادی سازی شد.