شرکت ملی صنایع پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به واردات حدود 2.5 میلیارد دلار کالا، تجهیزات و مواد شیمیایی مورد نیاز صنعت پتروشیمی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: فرصت بسیار مطلوبی برای ورود شرکت‌های دانش‌بنیان برای جلوگیری از خروج این مقدار ارز فراهم است.
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از بازدید از پروژه NGL3200 بر اهمیت بومی سازی و تقویت تولید داخل در پروژه ها تاکید کرد و گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی از هر تلاشی برای توسعه داخلی سازی حمایت می کند.
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: توسعه متوازن و تکمیل زنجیره ارزش یکی از راهبردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی است و در این مسیرکاهش خام فروشی، افزایش ظرفیت تولید و نیز تولید محصولات متنوع مورد توجه قرار دارد.