شرکت ملی صنایع پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: در دو سال گذشته حدود 8 میلیارد دلار تجهیزات و کالاهای مورد نیاز طرح‌های پتروشیمی از طریق شرکت های داخلی تأمین شده است که بخشی از آن ساخت بار اول بوده است.
با حضور نماینده مدیریت صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تعدادی از سرمایه‌گذاران، آئین اهدا رسمی پروانه بهره‌برداری به سه شرکت تولید‌کننده مواد شیمیایی، زیست محیطی و غذایی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برگزار گردید.
مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیان کرد: ظرفیت کنونی صنعت پتروشیمی با اجرای این طرح‌ها تا پایان برنامه هشتم توسعه به سالانه ۲۰۰ میلیون تن می‌رسد و رسیدن به این ظرفیت به ۹۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که ۳۶ میلیارد دلار آن در قالب برنامه هفتم توسعه بوده و ۳۰ درصد آن تاکنون هزینه شده است.
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از راهبرد یکپارچه سازی صادرات محصولات پتروشیمی در بازارهای هدف خبر داد و گفت: یکپارچگی و همکاری صادرکنندگان محصولات پتروشیمی می تواند زمینه ساز حضور موفق تر و پایدار ایران در بازارهای بین المللی باشد.
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی باتاکید بر هم‌افزایی دانشی و اجرایی میان وزارت نیرو و صنعت پتروشیمی، گفت: در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی و اجرای طرح‌های جدید به دنبال تامین انرژی پایدار با همکاری وزارت نیرو هستیم.