سهم خوراک خبرخوان خوراک اتم

شرکت پتروشیمی خارگ در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود سه هزار و ۸۰۰ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم دو هزار و ۵۲۴ اعلام شده بود، از افزایش ۵۱ درصدی در هر سهم حکایت دارد.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی هگمتانه از سهم 70 درصدی تولید داخل در راه‌اندازی این مجموعه خبر داد و اظهار کرد: با افتتاح این شرکت برای بیش از 250 نفر به‌صورت مستقیم و 2 هزار نفر به‌صورت غیرمستقیم اشتغال‌زایی می‌شود.
شرکت پتروشیمی شیراز در دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۲ هزار و ۲۲۸ ریال کنار گذاشت که نسبت به گزارش حسابرسی نشده که سود هر سهم ۲ هزار و ۱۹۰ اعلام شده بود، از افزایش اندکی در هر سهم حکایت دارد.
شرکت پتروشیمی جم دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۶۹۵ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم یک هزار و ۲۹۰ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۳۱ درصدی در هر سهم حکایت دارد.
شرکت پتروشیمی زاگرس در دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۱۱ هزار و ۳۳۶ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۸ هزار و ۶۰۴ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۳۲ درصدی در هر سهم حکایت دارد.
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۴۵ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۵۱ ریال اعلام شده بود، از کاهش ۱۲ درصدی در هر سهم حکایت دارد.
سهم‌های بزرگ بازار بخصوص پتروشیمی‌ها و فلزات که بخش زیادی از بازار سرمایه را به خود اختصاص داده‌اند، با دلار ۲۰ الی ۲۵ هزار تومان قیمت گذاری شده اند.   به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ اگر چه شاخص…