خوراک صنایع پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

سیستان و بلوچستان رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: بندر چابهار به عنوان یکی از بنادر مهم به علت موقعیت استراتژیک و دستیابی به آب‌های خطوط ترانزیتی، ظرفیت راه‌اندازی خطوط ترانزیتی و درنتیجه، رونق بخشی به اقتصاد ایران و آسیای میانه را دارد.