تکمیل زنجیره ارزش خوراک خبرخوان خوراک اتم

در نشست تخصصی راهبردهای ایجاد تنوع در سبد محصولات پتروشیمی و توسعه محصولات نوین باارزش افزوده بالا در رویداد پتروکم، با تشریح فرایندهای تمرکز شرکت‌ها بر تنوع محصولات پتروشیمی تأکید شد که صنعت پتروشیمی به دلیل ارزش‌افزوده بالا با تکمیل زنجیره ارزش، موتور محرکه توسعه کشور است.
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: هدف ‌گذاری‌ها برای تکمیل زنجیره ارزش، باید به‌عنوان راهبردی مهم در همه بخش‌ها مورد توجه قرارگیرد و سبد محصولات پتروشیمی ایران را با هدف توسعه متوازن متنوع کرد .
 امروزه متوسط ارزش محصولات تولیدی پتروشیمی ایران حدود ۵۰۰ دلار در هر تن است، درحالی که این ظرفیت وجود دارد با تکمیل زنجیره ارزش در بخش‌های مختلف صنعت پتروشیمی، ارزش محصولات تولیدی را تا ۱۰ برابر افزایش دهیم.