تولید آزمایشی خوراک خبرخوان خوراک اتم

واحدهای مختلفی در پتروشیمی هگمتانه راه‌اندازی شده و سعی می‌شود هرچه زودتر دیگر واحدهای آن راه‌اندازی شوند. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ ظاهر پورمجاهد بعدازظهر دوشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با هدف بررسی اقدامات انجام…