توسعه اقتصادی خوراک خبرخوان خوراک اتم

صنعت پتروشیمی اکنون محور و ستون توسعه اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سرازیر کردن منابع به‌ سوی تولید می‌تواند به تحقق جهش دوم و سوم…
صنعت پتروشیمی ایران اکنون محور و ستون توسعه اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ سعید زرندی، عضوکمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه سرازیر کردن منابع به سوی تولید می‌تواند به تحقق جهش دوم و…
نخستین پروژه بزرگ پتروشیمی با سرمایه‌گذاری مستقل یک شرکت آمریکایی در چین در زمان شیوع کرونا بسیار مورد توجه قرار گرفته است.   به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ روز چهارشنبه آیین تصویری مخابراتی مشترکی بین شهرهای پکن و هویی‌جو در چین…