تاپیکو خوراک خبرخوان خوراک اتم

همزمان با هفته کار و کارگر، دکتر بازیان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و دکتر مسعود اسم خانی با حضور در شرکت شیمیایی فرآورد قشم با کارکنان این مجموعه دیدار و گفتگو کرد.
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شفاف سازی کرد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ بر این اساس، این شرکت اعلام کرد؛ پیرو مفاد مندرج در سـرفصل برنامه‌های شـرکت جهت اصلاح پرتفوی در گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی…
نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(تاپیکو)، ایرکا پارت صنعت(خکار)، فجر انرژی خلیج فارس(بفجر)، پلی پروپیلن جم(جم پیلن) آماده انجام معامله می باشند. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری نفت…
نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین “تاپیکو” متوقف شد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین “تاپیکو” با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف،…