بورس کالا خوراک خبرخوان خوراک اتم

محدودیت عرضه استایرین مونومر و اسید ترفتالیک دو ماده اصلی و حیاتی صنعت رنگ رزین و کامپوزیت به کابوسی برای فعالان این صنعت مبدل شده‌است. تاکنون پیگیری‌های انجام شده نتیجه‌ای را به همراه نداشته‌است و مسئولان تنها به…