بهداشت و درمان خوراک خبرخوان خوراک اتم

رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت شمالغرب کشور خواستار اجرای سختگیرانه پیشگیری ، کنترل و درمان مراجعین در مواجهه با بیماری کووید ۱۹ شد به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ حسینعلی زاده رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت شمالغرب ، در…