بازار سرمایه خوراک خبرخوان خوراک اتم

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه سهامداران عمده صنعت پتروشیمی، صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی، لشکری و کشوری هستند، گفت: عدم حمایت از صنعت پتروشیمی، فراتر از زیان سهامداران و حتی منافع جامعه ٥٠ میلیون نفری سهامداران عدالت است.
وزارت اقتصاد با تأکید براینکه بازار سرمایه و بازگشت اعتماد مردم به این بازار برای دولت سیزدهم در اولویت است، اعلام کرد:اصلاح آیین‌نامه تعیین نرخ خوراک به هیات دولت ارائه شده و در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است و بعد از نهایی شدن به صحن دولت می رود.
محاسبات نشان می‌دهد که با نرخ‌های جهانی فعلی، صنعت متانول به‌طور کلی به زیان‌ده خواهد شد و سود سایر پتروشیمی‌هایی که خوراک آنها گازی است، به‌صورت چشم‌گیری کاهش پیدا خواهد کرد و این مسئله مستعدترین صنعت کشور برای رشد را زمین‌گیر می‌کند.
بررسی سهام پتروشیمی نشان می دهد که سهام این گروه هفته خوبی را پشت سر گذاشت و بازدهی بسیار خوبی در اکثر سهام این گروه به چشم می خورد. در مجموع این هفته، از میان 32 سهم قابل خرید و فروش، 26 سهم بازدهی مثبت داشتند و 6 سهم هم با کاهش قیمت روبرو شدند.